สารพิษสะสมในร่างกายได้อย่างไร

ผลิตภัณฑ์แปรรูปและสารเคมีสังเคราะห์ในชีวิตประจำวัน ผลิตภัณฑ์แปรรูปที่รับประทานในชีวิตประจำวันมีสารปรุงแต่งสังเคราะห์ปนอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งสารปรุงแต่งสังเคราะห์เหล่านี้ไม่มีส่วนผสมตามธรรมชาติใช้เพื่อเพิ่มรสชาติและยืดอายุ การรับประทานสารปรุงแต่งสังเคราะห์จากสารเคมีอาจจะไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายโดยตรง แต่ถ้าสะสมในร่างกายจะกลายเป็นสารพิษทำลายระบบร่างกาย ไม่เพียงแค่ผลิตภัณฑ์แปรรูปมีสารเคมี ในเครื่องสำอางที่ใช้กับผิวโดยตรงยังมีการเติมสารเคมีต่างๆจนเข้าสู่ร่างกายได้