สารพิษสะสมในร่างกายได้อย่างไร

ผลิตภัณฑ์แปรรูปและสารเคมีสังเคราะห์ในชีวิตประจำวัน

ผลิตภัณฑ์แปรรูปที่รับประทานในชีวิตประจำวันมีสารปรุงแต่งสังเคราะห์ปนอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งสารปรุงแต่งสังเคราะห์เหล่านี้ไม่มีส่วนผสมตามธรรมชาติใช้เพื่อเพิ่มรสชาติและยืดอายุ การรับประทานสารปรุงแต่งสังเคราะห์จากสารเคมีอาจจะไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายโดยตรง แต่ถ้าสะสมในร่างกายจะกลายเป็นสารพิษทำลายระบบร่างกาย ไม่เพียงแค่ผลิตภัณฑ์แปรรูปมีสารเคมี ในเครื่องสำอางที่ใช้กับผิวโดยตรงยังมีการเติมสารเคมีต่างๆจนเข้าสู่ร่างกายได้

มลภาวะกับสภาพแวดล้อมชีวิตในเมือง

เราใช้ชีวิตอยู่บนสิ่งก่อสร้างที่สร้างจากสารเคมีเป็นส่วนผสม เช่น ซีเมนต์และพลาสติก สิ่งก่อสร้างเหล่านี้จะปล่อยสารพิษออกมาทำลายสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อคน ส่งผลให้ระบบภายในร่างกายปล่อยสารพิษและของเสีย จึงขัดขวางระบบการทำงานตามธรรมชาติสารพิษต่างๆที่ลอยอยู่ในอากาศจะเข้าสู่ร่างกายทางการหายใจ มีวิธีการล้างสารพิษที่ผสมอยู่โดยการฆ่าเชื้อโรคและทำให้เป็นกลาง

ความเครียด

ปัจจัย 2 ข้อข้างต้นเป็นสาเหตุให้สารพิษสะสมในร่างกายจากภายนอก อีกด้านหนึ่ง ความเครียดกับปัญหาทางจิตใจก็เป็นปัจจัยสำคัญให้เกิดสารพิษขึ้นภายในร่างกาย โดยเฉพาะในแพทย์แผนตะวันออกเชื่อว่าความคับข้องใจและความวิตกกังวลจะทำลายความกลมกลืนของร่างกายและจิตใจจนส่งผลเสียต่อร่างกายความเครียดทำให้ระบบหายใจหมุนเวียนไม่ดี จนระบบทำความสะอาดในร่างกายไม่ทำงานและปล่อยสารพิษออกจากอวัยวะภายใน

จากสาเหตุด้านบนจะต้องดูแลปัจจัย 3 อย่างเพื่อล้างสารพิษและของเสียที่สะสมมานานด้วยการดื่มน้ำผลไม้รวมที่ทำเองโดยปั่นผักหรือผลไม้รวมกันอย่างน้อย 3 อย่างในเครื่องปั่นน้ำผลไม้